වටකුරු කාට්රිජ් ෆියුස් සම්බන්ධතා සමඟ සම්බන්ධතා

  • Round Cartridge Fuse Links With Knife Contacts

    වටකුරු කාට්රිජ් ෆියුස් සම්බන්ධතා සමඟ සම්බන්ධතා

    ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන ඉෙපොක්සි වීදුරුවලින් සාදන ලද කාට්රිජ් තුළ මුද්‍රා තබා ඇති පිරිසිදු ලෝහයෙන් සාදන ලද විචල්ය හරස්කඩ ෆියුස් මූලද්රව්යය. රසායනිකව ප්‍රතිකාර කරන ලද අධි-පිරිසිදු ක්වාර්ට්ස් වැලි වලින් පුරවන ලද ෆියුස් නළය චාප නිවා දැමීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස. ෆියුස් මූලද්රව්යයේ තිත්-වෑල්ඩින් පිහිය සම්බන්ධතා වලට විශ්වාසදායක විදුලි සම්බන්ධතාවයක් සහතික කරයි.